Home => اشعار آیینی

اشعار آیینی

اتمام کرامت

هدانا2

قبل از سلام کردن سائل سلام کرد این بار هم کرامت خود را تمام کرد در حیرت است واژه ایثار از حسن نان شبش دوباره نثار غلام کرد تا دید فاطمه که گره خورده کار من ذکر مرا “کریم علیه السلام” کرد مرتضی احسانیMore Posts

بیشتر بخوانید

به آب چهره نشویم که آب آلوده است

هدانا2

به آب چهره نشویم که آب آلوده است لبی که تر نشود با شراب آلوده است اگر که حک نکنم ذکر با حسن حتما عقیق سرخ به روی رکاب آلوده است چگونه شان تو مفهوم آیه هایش نیست اگر که نیست یقینا کتاب آلوده است منی که ساغرم از باده …

بیشتر بخوانید

شجاعت در جمل

هدانا2

کسی که درشجاعت داستانی چون جمل دارد بگو ضرب الاجل اصلا چه ترسی از اجل دارد کسی که حاتم طایی مریدش بوده قبل از او کسی که در کریمی سبقه از روز ازل دارد عجم از ابروانش داستان های کمان گیران عرب از چشم های او دوتا ضرب المثل دارد …

بیشتر بخوانید